Hier vindt u alle openstaande vacatures bij opdrachtgevers van ons. We beschrijven onze werkwijze waardoor opdrachtgevers hun team succesvol remote laten groeien.

Werkwijze software engineering vacatures

Wanneer een bedrijf software developers zoekt voor hun remote team volgende we de volgende stappen.

1. Inventarisatie technische organisatie

We brengen de cultuur en groeidoelen van de organisatie in kaart en richten ons specifiek op de organisatie van het Tech team en het belang van dit team voor de groei en ontwikkeling van de organisatie. Hoe wil je het team laten groeien, welke huidige rollen zijn er (bijv. Tech lead, manager software engineering, productowner ed) en met welke werkwijze (agile/scrum) en tools wordt het team ondersteund om de groeidoelen te behalen. Wat is de ervaring met (internationale) distant working of remote teams.

2. Opstellen profiel

Met behulp van de betrokken managers worden de profielen opgesteld voor nieuwe software developers, tech leads, projectmanagers (indien van toepassing). Wanneer het remote team nieuw opgebouwd wordt gelden andere eisen dan wanneer er uitbreiding gezocht wordt van een goed functionerend remote team. Voor het opstellen van de profielen kan gebruik gemaakt worden van DISC zodat een goed beeld ontstaat welk type gedrag gewenst is naast de beschikbare technische kennis en ervaring. Op basis van gewenst gedrag en technisch expertise ontstaat het profiel. Dit profiel is input voor het zoeken naar nieuwe kandidaten.

3. Inrichting recruitment proces

Nadat het profiel is opgesteld wordt het recruitment proces ingericht. Afgesproken wordt welke stappen en gesprekken doorlopen worden en wie betrokken is vanuit de opdrachtgever, wat het budget is en de gewenste startdatum. Vaak wordt naast de verantwoordelijke hiring manager een specialist aangewezen die betrokken is bij de beoordeling en gesprekken.

Om de organisatie te ontlasten werken we na de eerste selectie gesprekken met een code review. De code review is een afspiegeling van de complexiteit van het platform en het benodigde technisch niveau binnen de organisatie. De code review (max 20 min) wordt gescreencast en naar de hiring manager gestuurd ter beoordeling. Deze kan met de specialist besluiten of men een interview wenst. Indien positief volgt een interview met de hiring manager en de technisch specialist. Wanneer het interview positief is en tarief akkoord word en alle afspraken vastgelegd in een Statement of work (SOW).

4. Uitrol fase

TechTalent4Growth specialisten zoeken in diverse landen in Europa via diverse kanalen naar software developers die voldoen aan het profiel. Ze geven een inschatting af wanneer de eerste profielen te verwachten zijn en geven regelmatig updates aan de hiring manager. De eerste gesprekken worden gedaan door TechTalent4Growth en CV’s gereviewd en besproken voordat kandidaten aan een code review kunnen deelnemen. Ook bij gesprekken met de hiring manager en de technisch specialist is TechTalent4Growth degene die de gesprekken organiseert en de communicatie naar de kandidaten doet.

5. Hiring fase

Tijdens de hiring fase werkt de software developer exclusief voor de opdrachtgever. De eerste 3 maanden zijn proeftijd met 1 dag opzegtermijn. TechTalent4Growth verzorgd de evaluatie de 1e maand en voor het einde van de proefperiode. Ook nadat developers gevonden zijn stopt het proces nog niet. Voor diverse organisaties wordt de markt continu gescand op software developers die voldoen aan hun hoge eisen zodat ze keuze hebben om de meest geschikte software developers hun team te laten groeien.

Openstaande vacatures software engineering

De volgende vacatures zoeken we kandidaten voor (door het internationale karakter zijn vacature teksten is in het Engels)